วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประเภทของคำศัพท์และคําศัพท์ในภาษาอังกฤษ


"ก่อนที่เราจะขึ้นคำศัพท์เรามาดู ประเภทของคำก่อนเลย"

ประเภทของคำศัพท์

Noun                       คำนาม หมายถึงคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งต่างๆ สถานที่ คุณสมบัติ สภาพ อาการ การกระทำ ความคิด ความรู้สึก ทั้งที่มีรูปร่างให้มองเห็น และไม่มีรูปร่าง  เช่น
Person: man  woman  boy  girl  etc...
Animal: dog  cat  bird  duck  etc...
Thing: house  temple  school  table  book  etc...
Conditions: goodness  happiness  sadness  cheerfulness  etc...

Adjective                 คำคุณศัพท์ คือคำ วลี หรือประโยคซึ่งใช้อธิบายหรือขยายคำนาม หรือสรรพนาม ให้ได้ ความชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือเป็นการบอกให้รู้ลักษณะคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่าเป็นอย่างไร  เช่น
He has a blue car.
The thin boy is coming.

Verb                        คำกริยา เป็นการบอกอาการ หรือ การกระทำ หรือ ความมีอยู่  เป็นอยู่ หรือ สภาวะความเป็นอยู่  เช่น
That boy smiles.

Adverb                    คำกริยาวิเศษณ์ คือคำที่ใช้ทำหน้าที่ขยายกริยา ขยายคุณศัพท์ หรือขยาย Adverb ด้วยกันเองก็ได้   เช่น
He walks very carefully.
They work slowly.

Pronoun                  คำสรรพนาม คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือคำเสมอนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซ้ำซาก หรือแทนสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูด ผู้ฟัง   หรือแทนสิ่งของที่ยังไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร    เช่น
I     You     We     They     He     She     It
   Julie is going to University. = (   She is going to University.  )
   Mom and dad always have dinner at home. = (  They always have dinner at home.  )

   Preposition                คำบุพบท คือคำเชื่อระหว่างกริยานามสรรพนาม 
หรือ คำที่ใช้  เพื่อบอกสถานที่,เวลา, และ ทิศทาง   เช่น
A cat is on the tree.
He will go with me.

Conjunction            คำสันธาน คือคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน
เช่น
He and I are friends.
They work slowly.

Interjection              คำอุทานคือคำพูดที่พูดออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนั้น เช่น ดีใจ เสียใจ หรือ โกรธ
เช่น
Oh my god! I forgot it.
  Op! I did it again.
คําศัพท์ในภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

1. หมวด A
1 a little bit adv. C.W. เล็กน้อย
2 about prep. F.W. ประมาณ
3 above prep. F.W. สูง, เหนือ, บน
4 accede v. C.W. ขึ้นครองราชย์
5 accident n. C.W. อุบัติเหตุ
6 achievement n. C.W. ความสำเร็จ
7 across prep. F.W. ข้าม
8 act n. C.W. แสดง, ทำ
9 action n. C.W. การกระทำ, การแสดง
10 activity n. C.W. กิจกรรม
11 actor n. C.W. นักแสดงชาย
12 actress n. C.W. นักแสดงหญิง
13 add v. C.W. เพิ่ม, บวก, เติม
14 add up v. C.W. เติมเต็ม, บวก
15 adventure n. C.W. การผจญภัย
16 adventure story n. C.W. เรื่องผจญภัย
17 advertisement n. C.W. การโฆษณา
18 aero plane n. C.W. เครื่องบิน
19 Aesop’s fable n. C.W. นิทานอีสป
20 afraid adj. C.W. กลัว
21 Africa n. C.W. ทวีปแอฟริกา
22 after adv. C.W. หลัง, หลังจาก
23 afternoon n. C.W. บ่าย
24 again adv. C.W. อีกครั้ง
25 against prep. F.W. ตรงกันข้าม, ต่อต้าน
26 age n. C.W. อายุ
27 agent n. C.W. ตัวแทน (ธุรกิจ)
28 ago adv. C.W. ล่วงไปแล้ว
29 agree v. C.W. เห็นด้วย
30 ahead adj. C.W. ข้างหน้า
31 aim n. C.W. จุดมุ่งหมาย
32 air n. C.W. อากาศ
33 aircraft n. C.W. การบิน, เครื่องบิน
34 airplane n. C.W. เครื่องบิน
35 airport n. C.W. สนามบิน
36 album n. C.W. ชุดแผ่นเสียง
37 all adj. C.W. ทั้งหมด
38 alley n. C.W. ตรอก
39 allow v. C.W. อนุญาต
40 almost adv. C.W. เกือบ
41 along prep. F.W. ตามทาง
42 aloud adv. C.W. เสียงดัง, ออกเสียง
43 alphabet n. C.W. ตัวอักษร
44 already adv. C.W. แล้ว ผ่านไปแล้ว
45 always adv. C.W. เป็นประจำ
46 amazing adj. C.W. น่าประหลาดใจ
47 America n. C.W. ประเทศอเมริกา
48 among prep. F.W. อยู่ท่ามกลาง, ระหว่าง
49 amusement n. C.W. ของเล่น, สันทนาการ, ความสนุกสนาน
50 ancient adj. C.W. เก่าแก่
51 and conj. F.W. และ
52 Andes n. C.W. เทือกเขาแอนดีส อยู่ในทวีปอเมริกาใต้
53 angry adj. C.W. โกรธเคือง
54 animal n. C.W. สัตว์
55 animation n. C.W. ความมีชีวิตชีวา, กระบวนการสร้างหนังการ์ตูน
56 ankle n. C.W. ตาตุ่ม
57 another adj. C.W. อื่น, อีกหนึ่ง
58 answer n. C.W. คำตอบ
59 ant n. C.W. มด
60 Antarctica n. C.W. แอนตาร์กติกา ชื่อทวีปที่อยู่ล้อมรอบขั้วโลกใต้
61 anther n. C.W. เกสรตัวผู้ของดอกไม้
62 any adj. C.W. บ้าง, เลย
63 anyone pron. F.W. ใครๆ, บางคน
64 anything pron. F.W. สิ่งใดก็ตาม
65 anywhere adv. C.W. ที่ใดก็ตาม
66 apostrophe n. C.W. เครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ
67 apple n. C.W. แอปเปิ้ล
68 April n. C.W. เดือนเมษายน
69 aquarium n. C.W. ตู้ปลา
70 architect n. C.W. สถาปนิก
71 area n. C.W. บริเวณ
72 Arise n. C.W. ราศีเมษ
73 arm n. C.W. แขน
74 army n. C.W. กองทัพ, กองทหาร
75 around prep. F.W. รอบๆ
76 arrange v. C.W. จัด, เตรียม
77 arrival n. C.W. การมาถึง
78 arrive v. C.W. มาถึง
79 art n. C.W. ศิลปะ
80 article n. C.W. บทความ
81 artist n. C.W. ศิลปิน, ช่างฝีมือ
82 Asia n. C.W. ทวีปเอเชีย
83 ask v. C.W. ถาม
84 asleep adj. C.W. นอนหลับ
85 aspirin n. C.W. ยาเม็ดสำหรับแก้ปวดและลดไข้
86 astronomy n. C.W. ดาราศาสตร์
87 at prep. F.W. ที่,
88 attack v. C.W. โจมตี
89 attain v. C.W. บรรลุ, สำเร็จ
90 audio adj. C.W. เกี่ยวกับเสียง
91 August n. C.W. เดือนสิงหาคม
92 aunt n. C.W. ป้า
93 Australia n. C.W. ประเทศออสเตรเลีย
94 aviary n. C.W. กรงขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงนก
95 awake v. C.W. ตื่นขึ้น, ตื่นนอน
96 away adv. C.W. ไปที่อื่น, ไปจาก


2. หมวด B
1 baby n. C.W. เด็ก
2 back n. C.W. หลัง
3 backpack v. C.W. เดินทางไกลโดยมีเป้สะพายหลังไปด้วย
4 bad adj. C.W. เลว
5 badminton n. C.W. กีฬาแบดมินตัน
6 bag n. C.W. กระเป๋า
7 bake v. C.W. อบ
8 bakery n. C.W. ร้านขายขนมอบ
9 baking powder n. C.W. ผงฟูที่ใช้ทำขนม
10 bald adj. C.W. ล้าน
11 ball n. C.W. ลูกบอล
12 ballerina n. C.W. นักเต้นระบำบัลเลต์หญิง
13 balloon n. C.W. ลูกโปร่ง
14 banana n. C.W. กล้วย
15 band n. C.W. วงดนตรี
16 bank n. C.W. ธนาคาร
17 bar n. C.W. ท่อน, แท่ง
18 barge n. C.W. เรือสำราญ
19 barn n. C.W. โรงนา, ยุ้งฉาง
20 base n. C.W. ฐาน
21 baseball n. C.W. กีฬาเบสบอล
22 basket n. C.W. ตะกร้า
23 basketball n. C.W. กีฬาบาสเก็ตบอล
24 bat n. C.W. ไม้ตีลูกบอล
25 bath n. C.W. การอาบน้ำ
26 bathroom n. C.W. ห้องน้ำตามบ้าน
27 battle n. C.W. การแข่งขัน
28 beach n. C.W. ชายหาด
29 beak n. C.W. จะงอย, ปากนก
30 bean n. C.W. ต้นถั่ว
31 bear n. C.W. หมี
32 bear cub n. C.W. ลูกหมี
33 bear hunt v. C.W. การล่าหมี
34 beard n. C.W. หนวดเครา
35 beat v. C.W. ตี, เฆี่ยน
36 beautiful adj. C.W. สวยงาม
37 because conj. F.W. เพราะว่า
38 become v. C.W. กลายเป็น
39 bed n. C.W. เตียง
40 bedroom n. C.W. ห้องนอน
41 bee n. C.W. ผึ้ง
42 before adv. C.W. ก่อน
43 beg v. C.W. ขอ, ขอทาน
44 begin v. C.W. เริ่มต้น
45 beginning n. C.W. การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น
46 behave v. C.W. กระทำตน, ประพฤติตน
47 behind prep. F.W. ข้างหลัง
48 bell n. C.W. ระฆัง, กระดิ่ง
49 beloved adj. C.W. ซึ่งเป็นที่รัก
50 below prep. F.W. ต่ำลงไป, ข้างล่าง
51 belt n. C.W. เข็มขัด
52 bench n. C.W. เก้าอี้ยาวเหมือนมีพนักพิง, โต๊ะทำงานตัวยาว
53 bend v. C.W. ทำให้งอ, โค้ง
54 bend over v. C.W. โน้มไปข้างหน้า, ก้ม, โกงโค้ง
55 beside prep. F.W. อยู่ข้าง, ถัดจาก, นอกเหนือ
56 best adj. C.W. ดีที่สุด
57 between prep. F.W. ระหว่าง
58 beyond prep. F.W. เหนือ, เกิน, เลย
59 bicycle n. C.W. จักรยาน
60 bide v. C.W. ทน, เผชิญ, ขึ้นอยู่กับ
61 big adj. C.W. ใหญ่
62 Big Ben n. C.W. หอนาฬิกาบิ๊กเบน
63 bike n. C.W. จักรยานสองล้อ
64 bill n. C.W. ใบแจ้งหนี้
65 bin n. C.W. ถังขยะ
66 binocular n. C.W. กล้องส่องทางไกล
67 biography n. C.W. ชีวประวัติ
68 bird n. C.W. นก
69 birdbath n. C.W. อ่างอาบน้ำของนก
70 birth n. C.W. การเกิด
71 birthday n. C.W. วันเกิด
72 birthday present n. C.W. ของขวัญวันเกิด
73 bishop n. C.W. หัวหน้าบาทหลวง, สังฆนายก
74 bite v. C.W. ตัด, ต่อย, งับ
75 black adj. C.W. มืด, ดำ, สีดำ
76 blackboard n. C.W. กระดานดำ
77 blank n. C.W. ที่ว่าง
78 blanket n. C.W. ผ้าห่ม
79 bleeding n. C.W. การหลั่งเลือด, การเอาเลือดออก
80 blend v. C.W. ผสม, รวมกัน
81 blender n. C.W. เครื่องปั่นผสมอาหาร
82 blind n. C.W. ตาบอด
83 blink v. C.W. กะพริบตา
84 block n. C.W. ท่อน, ก้อนใหญ่, ตึกใหญ่
85 blond adj. C.W. สีผมที่อ่อนมากส่วนใหญ่คือสีทอง
86 bloom n. C.W. ดอกไม้, การออกดอก, การแย้มบาน
87 blouse n. C.W. เสื้อสตรี
88 blow down v. C.W. เป่าลง, เป่าใส่
89 blue n. C.W. สีน้ำเงิน
90 board n. C.W. แผ่นกระดาน
91 board game n. C.W. เกมกระดาน
92 boat n. C.W. เรือ
93 body n. C.W. ร่างกาย
94 boil v. C.W. ทำให้เดือด, ต้มน้ำเดือด
95 bone n. C.W. กระดูก
96 bonus n. C.W. เงินแถม, เงินพิเศษ
97 book n. C.W. หนังสือ
98 book shelf n. C.W. ชั้นวางหนังสือ
99 bookmark n. C.W. ที่คั่นหนังสือ
100 bookshop n. C.W. ร้านขายหนังสือ
101 bookworm n. C.W. หนอนหนังสือ
102 boot n. C.W. รองเท้าหุ้มข้อหรือหุ้มขา
103 booth n. C.W. แผงลอย
104 bore v. C.W. ทำให้เบื่อหน่าย
105 boring adj. C.W. ที่น่าเบื่อ
106 borrow v. C.W. ขอยืม
107 bossy n. C.W. วัว, ลูกวัว
108 both adj. C.W. ทั้งสอง
109 bottle n. C.W. ขวด
110 bottom n. C.W. ก้น
111 bough n. C.W. กิ่งไม้
112 boulevard n. C.W. ถนนใหญ่ในเมือง
113 bounce v. C.W. กระโดน
114 bow v. C.W. โค้ง, ก้ม, คำนับ
115 bowl n. C.W. ชาม
116 bowling n. C.W. โบว์ลิ่ง
117 box n. C.W. กล่อง
118 boy n. C.W. เด็กผู้ชาย
119 bracelet n. C.W. กำไลข้อมือ
120 branch n. C.W. กิ่งไม้
121 brave adj. C.W. กล้าหาญ
122 bread n. C.W. ขนมปัง
123 break v. C.W. ทำให้แตก
124 break down v. C.W. แตกลง, เสีย, พัง, ล้มเลิก
125 breakfast n. C.W. อาหารเช้า
126 breath n. C.W. ลมหายใจ
127 brick n. C.W. ก้อนอิฐ
128 bride n. C.W. เจ้าสาว
129 bridge n. C.W. สะพาน
130 bright adj. C.W. สว่าง, สดใส
131 brilliant adj. C.W. ฉลาดมาก, ปราดเปรื่อง
132 bring v. C.W. เอามาให้, นำมา
133 brink n. C.W. ริม, ขอบ, จุดปลาย
134 broke adj. C.W. ล้มละลาย, ถังแตก
135 brook v. C.W. ทนทุกข์, ยินยอม
136 broom n. C.W. ไม้กวาด
137 brother n. C.W. พี่ชาย, น้องชาย
138 brown n. C.W. สีน้ำตาล
139 brush n. C.W. แปรง
140 bubble n. C.W. ฟองอากาศ
141 bucket n. C.W. ถังหิ้ว
142 Buddha n. C.W. พระพุทธเจ้า
143 Buddhist n. C.W. พุทธศาสนิกชน
144 buffalo n. C.W. ควาย
145 build v. C.W. สร้าง
146 building n. C.W. ตึก, สิ่งก่อสร้าง
147 bump v. C.W. ชน, กระแทก
148 bumper n. C.W. เครื่องกันชน
149 burn v. C.W. เผาไหม้
150 bus n. C.W. รถโดยสารประจำทาง
151 bus station n. C.W. สถานีรถบัส
152 bus stop n. C.W. ที่หยุดรถประจำทาง
153 but conj. F.W. แต่
154 butter n. C.W. เนย
155 butterfly n. C.W. ผีเสื้อ
156 button n. C.W. กระดุม
157 buy v. C.W. ซื้อ
158 buyer n. C.W. ผู้ซื้อ
159 by prep. F.W. โดย


3. หมวด C
1 cage n. C.W. กรงขัง
2 cake n. C.W. ขนมเค้ก
3 calcium n. C.W. แคลเซียม
4 calculate v. C.W. คำนวณ
5 calf n. C.W. ลูกวัว, ลูกควาย, ลูกช้าง, ปลาวาฬ
6 call v. C.W. ส่งเสียงร้อง, เรียก
7 camera n. C.W. กล้องถ่ายรูป
8 camp n. C.W. ค่าย
9 campfire n. C.W. กองไฟกลางสนามเพื่อหุงต้มหรือเพื่อความอบอุ่น
10 camping n. C.W. ค่ายที่พัก
11 can n. C.W. กระป๋อง
12 Canada n. C.W. ประเทศแคนาดา
13 canal n. C.W. คลองที่ขุดขึ้น
14 candle n. C.W. เทียน
15 candlelit procession n. C.W. พิธีเวียนเทียน
16 candy n. C.W. ลูกกวาด
17 cap n. C.W. หมวกแก๊ป
18 cape n. C.W. เสื้อคลุมไหล่
19 capital n. C.W. เมืองหลวง
20 caption n. C.W. คำอธิบายภาพ
21 car n. C.W. รถยนต์
22 card n. C.W. บัตร
23 cardboard n. C.W. กระดาษแข็งที่ใช้ทำกล่อง
24 care for v. C.W. เอาใจใส่
25 carefully adv. C.W. อย่างระมัดระวัง
26 carol n. C.W. เพลงรื่นเริง
27 carousel n. C.W. เครื่องเล่นม้าหมุน
28 carriage n. C.W. รถม้าสี่ล้อ
29 carrot n. C.W. แคร์รอท
30 carry v. C.W. ถือ, หิ้ว, แบก, ลำเลียง, ส่ง
31 carton n. C.W. กล่องกระดาษ, พลาสติกใช้สำหรับเก็บของ
32 cartoon n. C.W. การ์ตูน
33 case n. C.W. กรณี
34 cash n. C.W. เงินเหรียญ , เงินธนบัตร , เงินสด
35 cast v. C.W. เหวี่ยง, ทิ้ง, หย่อน
36 castle n. C.W. ประสาท
37 cat n. C.W. แมว
38 catch v. C.W. จับ
39 catch up v. C.W. ตามทัน, ไล่ทัน
40 caterpillar n. C.W. หนอนผีเสื้อ
41 cause n. C.W. สาเหตุ
42 cave n. C.W. ถ้ำ
43 CD player n. C.W. เครื่องเล่นซีดี
44 ceiling n. C.W. เพดาน
45 celebrate v. C.W. ฉลอง
46 celery n. C.W. ผักขึ้นฉ่าย
47 cell n. C.W. โพรง, เซลล์
48 cell phone n. C.W. โทรศัพท์มือถือ
49 center v. C.W. ศูนย์กลาง, ใจกลาง
50 central adj. C.W. เป็นศูนย์กลาง
51 centre n. C.W. ศูนย์กลาง
52 cent n. C.W. หน่วยเงินตรา = 1 ส่วน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
53 century n. C.W. ศตวรรษ
54 ceremonial adj. C.W. เกี่ยวกับพิธีการ,พิธีรีตอง
55 ceremony n. C.W. พิธี
56 chair n. C.W. เก้าอี้
57 change v. C.W. เปลี่ยน
58 chant n. C.W. เพลง, การร้องเพลง
59 character n. C.W. บทบาทในละคร, ลักษณะ, ตัวอักษร
60 charity n. C.W. การกุศล, ความใจบุญ
61 charming adj. C.W. มีเสน่ห์
62 chart n. C.W. แผนที่, แผนภูมิ
63 chase v. C.W. ตามล่า, ไล่ล่า
64 chat n. C.W. การคุยกันเล่น, คุยกันสนุก
65 chauffeur n. C.W. คนขับรถ
66 cheap adj. C.W. ถูก
67 check v. C.W. ตรวจสอบ
68 cheer v. C.W. ไชโยโห่ร้อง, ปลุกเร้า
69 cheerful adj. C.W. ร่าเริง
70 cheese n. C.W. เนย
71 cheetah n. C.W. เสือชีตาห์
72 chemist n. C.W. นักเคมี, เภสัชกร
73 cherry n. C.W. เชอร์รี่
74 cherry tomato n. C.W. มะเขือเทศเล็ก
75 chew v. C.W. เคี้ยว
76 chick n. C.W. ลูกไก่, ลูกนก, เด็ก
77 chicken n. C.W. ไก่, ลูกไก่, เนื้อไก่
78 child n. C.W. เด็ก
79 children n. C.W. เด็กๆ
80 children's day n. C.W. วันเด็ก
81 chili n. C.W. พริก
82 chill out v. C.W. ผ่อนคลาย
83 chimney n. C.W. ปล่องไฟ
84 China n. C.W. ประเทศจีน
85 chip n. C.W. แผ่นตัด, เศษไม้
86 chocolate n. C.W. ช็อกโกแลต
87 choice n. C.W. ตัวเลือก
88 choose v. C.W. เลือก
89 chop v. C.W. สับ
90 chorus n. C.W. คณะนักร้องเพลงประสานเสียง
91 Christmas n. C.W. วันคล้ายวันประสูติของพระเยชูตรงกับวันที่ 25
ธันวาคม
92 Christmas Day n. C.W. วันคริสมาส
93 church n. C.W. โบสถ์
94 cinema n. C.W. โรงภาพยนตร์
95 circle n. C.W. วงกลม
96 city n. C.W. เมือง
97 clap v. C.W. ปรบมือ
98 class n. C.W. ชั้น
99 classical adj. C.W. มีมาตรฐานสูง, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง
100 classify v. C.W. จัดกลุ่ม
101 classmate n. C.W. เพื่อนร่วมชั้นเรียน
102 classroom n. C.W. ห้องเรียน
103 clean n. C.W. สะอาด
104 clean up v. C.W. ทำความสะอาดจนหมด
105 cleaner n. C.W. คนทำความสะอาด
106 clear adj. C.W. อย่างชัดเจน
107 clever adj. C.W. ฉลาด
108 click n. C.W. ลิ้นสปริง, ตัวดึง
109 climb v. C.W. ปีน
110 climb up v. C.W. ปีนขึ้น
111 clip v. C.W. ขริบ, ตัดออก, ตัดให้สั้น
112 clock n. C.W. นาฬิกา
113 close v. C.W. ปิด
114 closet n. C.W. ขนาดห้อง, ห้องรวม, ห้องน้ำ, ห้องเล็ก
115 cloth n. C.W. เสื้อผ้า
116 cloth bag n. C.W. กระเป๋าผ้า
117 cloud n. C.W. เมฆ
118 clove n. C.W. กลีบ(กระเทียม)
119 clown n. C.W. ตัวตลก
120 club n. C.W. สโมสร
121 coach n. C.W. ครูฝึกสอน
122 coat n. C.W. ขนสัตว์, เสื้อนอก, เสื้อคลุม
123 coconut n. C.W. มะพร้าว
124 coffee n. C.W. กาแฟ
125 coin n. C.W. เหรียญกษาปณ์
126 cold adj. C.W. หนาว, เย็น
127 collage n. C.W. เทคนิคการปะวัสดุต่างๆ ในงานศิลปะ
128 collar n. C.W. คอปกเสื้อ
129 collect v. C.W. สะสม
130 collection n. C.W. ของสะสม
131 colon n. C.W. เครื่องหมาย (:)
132 color n. C.W. สี
133 column n. C.W. การจัดเรียงตามลำดับตามแนวยาว, คอลัมน์
134 comb n. C.W. หวี
135 combine v. C.W. ผสม
136 come v. C.W. มา
137 come back v. C.W. กลับมา
138 comedy n. C.W. เรื่องตลกขบขัน
139 comfort adj. C.W. สะดวงสบาย
140 comma n. C.W. เครื่องหมาย (,)
141 commemorate v. C.W. ฉลองเป็นการระลึกถึง, รำลึกถึง
142 company n. C.W. บริษัท
143 compare v. C.W. เปรียบเทียบ
144 compass n. C.W. เข็มทิศ
145 competition n. C.W. การแข่งขัน
146 complete adj. C.W. เสร็จ, สมบูรณ์, จบ
147 compress v. C.W. บีบ, กด, อัด, ย่อ
148 computer n. C.W. เครื่องคอมพิวเตอร์
149 computer programmer n. C.W. คนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
150 concert n. C.W. การแสดงดนตรี
151 conditional adj. C.W. ขึ้นอยู่กับ, มีเงื่อนไข
152 cone n. C.W. รูปทรงกรวย
153 confident adj. C.W. ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ
154 congratulation! interj. C.W. แสดงความยินดี
155 consist of v. C.W. ประกอบด้วย
156 constant adj. C.W. มั่นคง
157 constipation n. C.W. โรคท้องผูก
158 contact n. C.W. การติดต่อ
159 content n. C.W. สารบัญ
160 context n. C.W. บริบท
161 continue v. C.W. ต่อเนื่อง
162 conversation n. C.W. การสนทนา, การประชุม/พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
163 cook v. C.W. ทำอาหาร
164 cookbook n. C.W. ตำราอาหาร
165 cookie n. C.W. ขนมกินเล่น
166 cool adj. C.W. เย็น, เย็นลง, เยือกเย็น
167 copper n. C.W. ธาตุทองแดง
168 copy v. C.W. คัดลอก, สำเนา, พิมพ์
169 coral n. C.W. หินปะการัง
170 coral reef n. C.W. แนวปะการัง
171 coriander n. C.W. ระเบียง
172 corn n. C.W. ข้าวโพด
173 corner n. C.W. มุม
174 correct adj. C.W. ถูก, เที่ยงตรง
175 correction n. C.W. การแก้ไข
176 correctly adv. C.W. ถูกต้องเหมาะสม
177 cost n. C.W. ราคา
178 costume n. C.W. เครื่องแต่งกาย
179 cotton n. C.W. ฝ้าย, ใยฝ้าย
180 cough v. C.W. ไอ
181 count v. C.W. นับ
182 countable adj. C.W. นับได้
183 country n. C.W. ประเทศ
184 course n. C.W. หลักสูตร
185 cousin n. C.W. ลูกพี่ลูกน้อง
186 cover v. C.W. ปก, คลุม, ห่อ
187 cover with v. C.W. ปกคลุมด้วย
188 cow n. C.W. แม่วัว
189 cowboy n. C.W. คาวบอย
190 crayon n. C.W. ดินสอเทียน
191 crazy adj. C.W. คลั่งไคล้
192 cream n. C.W. ครีม
193 crocodile n. C.W. จระเข้
194 cross n. C.W. เครื่องหมายกากบาท
195 crosswalk n. C.W. ทางเดินข้ามถนน
196 crossword n. C.W. ปริศนาอักษรไขว้
197 crowded adj. C.W. แออัด
198 crown n. C.W. มงกุฎ
199 cruel adj. C.W. โหดร้าย
200 crush v. C.W. บีบ
201 cry v. C.W. ร้องไห้
202 culture n. C.W. วัฒนธรรม
203 cup n. C.W. แก้ว, ถ้วย
204 cupboard n. C.W. ตู้
205 cure v. C.W. รักษา
206 curl n. C.W. ผมหยิก
207 curly adj. C.W. งอ, เป็นลอน, หยิก,หยักศก
208 curricular adj. C.W. หลักสูตรการศึกษา
209 curtain n. C.W. ม่าน, มู่ลี่, ฉาก,
210 cut v. C.W. ตัด


4. หมวด D
1 dad n. C.W. คุณพ่อ
2 dairy n. C.W. โรงรีดนม
3 damage n. C.W. การทำลาย, ความเสียหาย, ค่าเสียหาย
4 dance n. C.W. การเต้นรำ
5 danger n. C.W. อันตราย
6 dangerous adj. C.W. ซึ่งเป็นอันตราย
7 dark n. C.W. ความมืด
8 dart n. C.W. ลูกดอก
9 data n. C.W. ข้อมูล
10 day n. C.W. วัน
11 dear n. C.W. ที่รัก
12 death n. C.W. ความตาย
13 December n. C.W. เดือนธันวาคม
14 decide v. C.W. ตัดสินใจ
15 decimal n. C.W. เลขทศนิยม
16 decision n. C.W. การตัดสินใจ
17 decorate v. C.W. ประดับ, ตกแต่ง
18 deep adj. C.W. ลึก
19 delicious adj. C.W. อร่อย
20 democracy n. C.W. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
21 dentist n. C.W. หมอฟัน
22 depart v. C.W. ออกเดินทางจากไป
23 department n. C.W. กอง, กรม, แผนก, เขต, ฝ่าย
24 depth n. C.W. ความลึก
25 describe v. C.W. พรรณนา, บรรยาย
26 desert n. C.W. ทะเลทราย
27 design v. C.W. ออกแบบ
28 designer n. C.W. นักออกแบบ
29 desk n. C.W. โต๊ะ
30 dessert n. C.W. ของหวาน
31 detail n. C.W. รายละเอียด
32 detective n. C.W. นักสืบ
33 detective story n. C.W. เรื่องการสืบสวน
34 diagram n. C.W. แผนภูมิ
35 dialog n. C.W. บทสนทนา
36 diamond n. C.W. เพชร
37 diarrhea n. C.W. โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
38 diary n. C.W. สมุดบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวัน
39 dice n. C.W. ลูกเต๋า
40 dictionary n. C.W. พจนานุกรม
41 die v. C.W. ตาย
42 difference n. C.W. ความแตกต่าง
43 different adj. C.W. แตกต่างกัน, ผิดกัน
44 difficult adj. C.W. ยาก
45 digest v. C.W. ย่อยอาหาร, ไตร่ตรอง
46 digital adj. C.W. บันทึกภาพ/เสียงในระบบตัวเลข
47 dining table n. C.W. โต๊ะกินอาหาร
48 dinner n. C.W. อาหารมื้อเย็น
49 dip v. C.W. จุ่ม, เทสีโดยใช้วิธีจุ่มลงสี
50 direction n. C.W. ทิศทาง, คำแนะนำ
51 director n. C.W. ผู้กำกับการแสดง
52 dirty adj. C.W. สกปรก
53 discover v. C.W. ค้นพบ
54 discuss v. C.W. อภิปราย
55 disgust v. C.W. ทำให้รู้ศึกรังเกียจ
56 dish n. C.W. จาน
57 display v. C.W. นำมาตั้งแสดง
58 distance n. C.W. ระยะห่าง
59 diver n. C.W. นักดำน้ำ
60 divide v. C.W. แบ่ง
61 do v. C.W. ทำ, ปฏิบัติ, การทำจนสำเร็จ
62 doctor n. C.W. หมอ
63 documentary adj. C.W. ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร
64 dog n. C.W. หมา
65 doing n. C.W. การกระทำ, สิ่งที่กระทำ
66 doll n. C.W. ตุ๊กตา
67 doll section n. C.W. แผนกตุ๊กตา
68 dollar n. C.W. ดอลลาร์,หน่วยเงินตราอเมริกัน
69 dolly n. C.W. ตุ๊กตา
70 donate v. C.W. บริจาค
71 donkey n. C.W. ลา
72 door n. C.W. ประตู
73 dot n. C.W. จุด
74 double adj. C.W. สองเท่า
75 down adv. C.W. ข้างล่าง
76 downstairs adv. C.W. ลงบันได
77 dragon n. C.W. มังกร
78 dragonfly n. C.W. แมลงปอ
79 drama n. C.W. ละคร
80 draw v. C.W. ดึง, ลาก, วาด
81 drawing n. C.W. การวาดภาพ
82 dream v. C.W. ฝัน
83 dress n. C.W. เครื่องแต่งกาย
84 dress up v. C.W. แต่งตัว
85 drink v. C.W. ดื่ม
86 drive v. C.W. ขับ
87 driver n. C.W. คนขับรถ
88 droop v. C.W. ห้อย, เหี่ยวแห้ง
89 drum n. C.W. กลอง, สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกลอง
90 dry v. C.W. แห้ง, ทำให้แห้ง
91 duck n. C.W. เป็ด
92 durian n. C.W. ทุเรียน
93 during prep. F.W. ในช่วงเวลา
94 dust n. C.W. ฝุ่น
95 dustbin n. C.W. ถังขยะ
96 duty n. C.W. ภาษี, ความรับผิดชอบ, หน้าที่
97 dwarf n. C.W. คนแคระ
98 dynasty n. C.W. ราชวงศ์

5. หมวด E
1 each pron. F.W. แต่ละ
2 eagle n. C.W. นกอินทรี
3 ear n. C.W. หู
4 earache n. C.W. อาการปวดในหู
5 earth n. C.W. โลก
6 easily adv. C.W. อย่างง่าย
7 east n. C.W. ตะวันออก
8 easy adj. C.W. ง่าย
9 eat v. C.W. กิน
10 eat out v. C.W. ไปกินอาหารนอกบ้าน
11 eclipse n. C.W. คราส (สุริยคราส )
12 edge n. C.W. ขอบ
13 education n. C.W. การศึกษา
14 eel n. C.W. ปลาไหล
15 effect n. C.W. ผลกระทบ
16 egg n. C.W. ไข่
17 Egypt n. C.W. ประเทศอียิปต์
18 either adv. C.W. เช่นกัน
19 elbow n. C.W. ข้อศอก
20 electronic adj. C.W. เกี่ยวกับอีเล็กทรอนิกส์
21 elephant n. C.W. ช้าง
22 elk n. C.W. กวางขนาดใหญ่พบในแถบภูเขาร็อกกี้และอเมริกาเหนือ
23 e-mail n. C.W. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
24 emerald n. C.W. มรกต
25 emission n. C.W. การแพร่รังสี
26 end n. C.W. จุดจบ
27 energy n. C.W. พลังกาย, พลังใจ
28 engine n. C.W. เครื่องจักร
29 engineer n. C.W. วิศวกร
30 England n. C.W. ประเทศอังกฤษ
31 English n. C.W. ภาษาอังกฤษ
32 enjoy v. C.W. สนุกสนาน
33 enlightenment n. C.W. การให้ความรู้
34 enough adj. C.W. เพียงพอ
35 enter v. C.W. เข้ามา, เข้าไป
36 entertainment n. C.W. ความสนุกสนาน
37 entrance n. C.W. ประตูทางเข้า
38 entry n. C.W. การเข้า
39 envelope v. C.W. ซองจดหมาย
40 envious adj. C.W. อยากได้ของของคนอื่น, อิจฉา
41 environment n. C.W. สิ่งแวดล้อม
42 equipment n. C.W. เครื่องมือ
43 equivalent adj. C.W. เสมอ
44 eraser n. C.W. ผู้ลบ, สิ่งที่ใช้ลบ, ยางลบ
45 erupt v. C.W. ระเบิด
46 escape v. C.W. หนี
47 especially adv. C.W. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
48 estate n. C.W. มรดก, ทรัพย์สมบัติ, ที่ดิน
49 eve n. C.W. วันสำคัญ, วันสุกดิบ, เวลาเย็น
50 even adv. C.W. แม้ว่า, แม้แต่
51 evening n. C.W. ตอนเย็น
52 event n. C.W. เหตุการณ์
53 ever adv. C.W. ตลอดไป, เคย
54 Everest n. C.W. ยอดเขาเอเวอเรสต์ในเทือกเขาหิมาลัย
55 every adj. C.W. แต่ละ, ทั้งหมด
56 everybody pron. F.W. ทุกๆ คน
57 everyday adj. C.W. ทุกๆ วัน
58 everyone pron. F.W. ทุกๆ คน
59 everything pron. F.W. ทุกสิ่งทุกอย่าง
60 evil n. C.W. ชั่วร้าย, ไม่ดี
61 exact adj. C.W. ถูกต้อง
62 example n. C.W. ตัวอย่าง
63 excellent adj. C.W. ดีมาก
64 except conj. F.W. นอกจาก, เว้นแต่
65 excite v. C.W. ทำให้ตื่นเต้น, ปลุกปั่น
66 excited adj. C.W. ตื่นเต้น
67 exclaim v. C.W. อุทาน
68 exclamation mark n. C.W. เครื่องหมาย (!)
69 excuse v. C.W. ขอโทษ
70 exercise v. C.W. ออกกำลังกาย
71 exhausted adj. C.W. หมดแรง, เหนื่อย
72 exhibition n. C.W. นิทรรศการ
73 exit n. C.W. ทางออก
74 expansion n. C.W. การขยายออก
75 expensive adj. C.W. แพง
76 explore v. C.W. สำรวจ , ค้นหา
77 expression n. C.W. แสดงความรู้สึก, แสดงความหมาย
78 extra adj. C.W. อย่างพิเศษ
79 eye n. C.W. ดวงตา
80 eyelash n. C.W. ขนตา

6. หมวด F
1 fable n. C.W. นิทาน
2 face n. C.W. หน้า
3 fact n. C.W. ความจริง
4 fact-finding n. C.W. การหาข้อเท็จจริง
5 factory n. C.W. โรงงาน
6 fairest adj. C.W. เป็นกลางที่สุด
7 fairy n. C.W. เทพธิดา, นางฟ้า
8 fairy tale n. C.W. เทพนิยาย
9 fall v. C.W. ตกหล่น
10 fall asleep v. C.W. ผล็อยหลับ
11 fall off v. C.W. ตก, ลด
12 fall out n. C.W. ลดน้อยลง
13 false adj. C.W. ผิด, ไม่จริง, ปลอม
14 familiar adj. C.W. คุ้นเคย
15 family n. C.W. ครอบครัว
16 famous adj. C.W. มีชื่อเสียง
17 fan n. C.W. พัดลม
18 fantasia n. C.W. ดนตรีผสมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน
19 fantastic adj. C.W. ยอดเยี่ยม
20 fantasy n. C.W. ความเพ้อฝัน, จินตนาการ
21 fable n. C.W. นิทาน
22 far adv. C.W. ไกล
23 far-away adj. C.W. ห่างไกลออกไป
24 farm n. C.W. ฟาร์ม,ไร่
25 farmer n. C.W. ชาวนา
26 fashion n. C.W. รูปแบบการแต่งกาย
27 fast adj. C.W. เร็ว
28 fat adj. C.W. อ้วน
29 father n. C.W. พ่อ
30 favor n. C.W. ความกรุณา, ไมตรีจิต
31 favorite adj. C.W. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน
32 fear v. C.W. กลัว
33 feast n. C.W. พิธีฉลอง, งานเลี้ยง
34 feature n. C.W. ลักษณะเฉพาะ
35 February n. C.W. เดือนกุมภาพันธ์
36 feed v. C.W. ให้อาหาร, เลี้ยง, ป้อน
37 feel v. C.W. แตะ, สัมผัส, จับ, รู้สึก
38 fell v. C.W. ทำให้ล้มลง, ตัด, โค่น
39 fall into v. C.W. ตกไปยัง,ตกลงไปยัง
40 fence n. C.W. รั้วล้อม
41 ferris wheel n. C.W. ชิงช้าสวรรค์
42 ferry n. C.W. เรือข้ามฟาก, การขนส่งทางเครื่องบิน
43 festival n. C.W. ประเพณี
44 fever n. C.W. ไข้
45 fewer adj. C.W. น้อยกว่า
46 field n. C.W. ทุ่ง, สนาม
47 fight v. C.W. ต่อสู้
48 figure n. C.W. รูปร่าง
49 file n. C.W. แฟ้มเอกสาร
50 fill v. C.W. เติม
51 film n. C.W. ภาพยนตร์, หนัง
52 final adj. C.W. สุดท้าย
53 find v. C.W. หา, พบ
54 find out v. C.W. ค้นพบ
55 fine adj. C.W. ดี
56 finely adv. C.W. งดงาม, ดีเลิศ, ละเอียด
57 finger n. C.W. นิ้วมือ
58 finish v. C.W. ทำให้สิ้นสุด, เสร็จ, สำเร็จ
59 fire n. C.W. เพลิงไฟ
60 firecracker n. C.W. ประทัด
61 fireplace n. C.W. เตาไฟ
62 fish n. C.W. ปลา
63 fish sauce n. C.W. น้ำปลา
64 fisherman n. C.W. ชาวประมง
65 fishing n. C.W. การตกปลา
66 fit adj. C.W. เหมาะสม, สอดคล้อง
67 five hundred n. C.W. ห้าร้อย
68 flag n. C.W. ธง
69 flap v. C.W. กระพือปีก, ตีปีกบิน
70 flesh n. C.W. เนื้อของผักและผลไม้
71 flip v. C.W. พลิกอย่างรวดเร็วและเบา, สะบัด
72 float v. C.W. ลอย, ปลิวสะบัด
73 flood n. C.W. น้ำท่วม, อุทกภัย
74 floor n. C.W. พื้น
75 florist n. C.W. คนขายดอกไม้
76 flower n. C.W. ดอกไม้
77 flower market n. C.W. ตลาดดอกไม้
78 flume n. C.W. ร่องน้ำแคบและตื้น
79 fly v. C.W. บิน
80 foggy adj. C.W. มีหมอกมัว, สลัว, ไม่ชัด
81 folk n. C.W. ชาวบ้าน, ประชาชน
82 follow v. C.W. ติดตาม
83 food n. C.W. อาหาร
84 foot n. C.W. เท้า, ปลาย, ส่วนล่างสุด
85 football n. C.W. ฟุตบอล
86 for prep. F.W. เพื่อ
87 forehead n. C.W. หน้าผาก
88 forest n. C.W. ป่า
89 forever adv. C.W. ตลอดไป,นิรันดร
90 forget v. C.W. ลืม
91 form n. C.W. แบบฟอร์ม
92 fortune stick n. C.W. เซียมซี
93 forward v. C.W. ต่อไป,ส่งไป
94 found v. C.W. ก่อตั้ง, สร้างก่อ, วางรากฐาน
95 founder n. C.W. ผู้ก่อตั้ง
96 fox n. C.W. สุนัขจิ้งจอก
97 France n. C.W. ประเทศฝรั่งเศส
98 free adj. C.W. อิสระ
99 freeze v. C.W. แช่แข็ง
100 Friday n. C.W. วันศุกร์
101 friend n. C.W. เพื่อน
102 friendship n. C.W. มิตรภาพ
103 fright n. C.W. ความกลัว, ความสะดุ้งตกใจ
104 frog n. C.W. กบ
105 from prep. F.W. จาก
106 front n. C.W. ตอนหน้า, แถวหน้า
107 fruit n. C.W. ผลไม้
108 full adj. C.W. เต็ม, เต็มที่, อวบอัด
109 full moon night n. C.W. คืนพระจันทร์เต็มดวง
110 full stop n. C.W. เครื่องหมาย (.)
111 fume n. C.W. ไอน้ำ, ควัน
112 fun n. C.W. ความสนุกสนาน, ความขบขัน
113 function n. C.W. หน้าที่ของบุคคล, บทบาท
114 funny adj. C.W. น่าหัวเราะ
115 funny story n. C.W. เรื่องน่าหัวเราะ
116 fur n. C.W. ขนหนานุ่ม
117 furniture n. C.W. เฟอร์นิเจอร์
118 furry adj. C.W. ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์
119 future n. C.W. อนาคต

7. หมวด G
1 gadget n. C.W. เครื่องมือ, เครื่องประดิษฐ์เล็กๆ
2 gallery n. C.W. การจัดแสดง
3 gallon n. C.W. หน่วยวัดปริมาตรของเหลว = 3.785 ลิตร
4 gallop v. C.W. วิ่งข้าม, ควบม้า
5 game n. C.W. เกม
6 gap n. C.W. ช่องว่าง
7 garage n. C.W. โรงรถ
8 garbage n. C.W. ขยะ
9 garden n. C.W. สวน
10 garland n. C.W. พวงมาลัย
11 garlic n. C.W. กระเทียม
12 gate n. C.W. ประตูรั้ว, ประตูน้ำ
13 Gelatin n. C.W. โปรตีนเปราะง่ายมีสีเหลืองอ่อน
14 Gemini n. C.W. ราศีเมถุน
15 gentle adj. C.W. นุ่มนวล อ่อนโยน
16 geography n. C.W. ภูมิศาสตร์
17 Germany n. C.W. ประเทศเยอรมัน
18 get v. C.W. เอา,ได้รับ
19 get off v. C.W. ลง, จาก
20 get on v. C.W. ดำเนินต่อไป
21 get to v. C.W. ไปยัง
22 get up v. C.W. ลุกขึ้นยืน, ตื่นขึ้น
23 ghost n. C.W. ผี
24 ghost story n. C.W. เรื่องผี
25 giant n. C.W. ยักษ์, สิ่งที่ใหญ่โตผิดปกติ
26 gift n. C.W. ของขวัญ
27 giraffe n. C.W. ยีราฟ
28 girl n. C.W. เด็กผู้หญิง
29 give v. C.W. ให้
30 give back v. C.W. ให้กลับ,คืน
31 glad adj. C.W. ดีใจ
32 glass n. C.W. แก้ว, กระจก
33 glass slipper n. C.W. รองเท้าแก้ว
34 glove n. C.W. ถุงมือ
35 glue n. C.W. ติดด้วยกาว
36 go on v. C.W. เกิดขึ้น, ดำเนินต่อไป
37 go out v. C.W. ออกไป
38 go straight v. C.W. ตรงไป , เดินตรงไป
39 go to v. C.W. ไป, ไปที่
40 goal n. C.W. เป้าหมาย
41 godmother n. C.W. แม่อุปถัมภ์
42 gold n. C.W. ทอง
43 golden adj. C.W. มีสีทอง, ซึ่งทำด้วยทอง
44 golf n. C.W. กีฬากอล์ฟ
45 golf course n. C.W. สนามกอล์ฟ
46 good adj. C.W. ดี
47 goodbye interj. F.W. ลาก่อน
48 goodness n. C.W. ความดี
49 gown n. C.W. เสื้อคลุมตัวยาว
50 grade n. C.W. ระดับ
51 grain n. C.W. เมล็ดข้าว
52 grammar n. C.W. ไวยากรณ์
53 grand adj. C.W. ใหญ่โต, สง่างาม
54 grandfather n. C.W. ปู่, ตา
55 grandmother n. C.W. ยาย, ย่า
56 grandpa n. C.W. ปู่, ตา
57 grandparent n. C.W. ปู่ ,ย่า, ตา, ยาย
58 grape n. C.W. องุ่น
59 graph n. C.W. กราฟ
60 grass n. C.W. หญ้า
61 grate v. C.W. บดละเอียด, ขูด, ครูด
62 grave n. C.W. หลุมศพ
63 gray n. C.W. สีเทา
64 great adj. C.W. ยิ่งใหญ่
65 Greece n. C.W. ประเทศกรีซ
66 green n. C.W. สีเขียว
67 Greenland n. C.W. ดินแดนโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์
68 greeting card n. C.W. บัตรอวยพร
69 greetings n. C.W. การทักทาย
70 grid n. C.W. ตะแกรง, ลูกกรง, เหล็ก
71 grocery n. C.W. ร้านขายของชำ
72 ground n. C.W. พื้น, ดิน, บริเวณ
73 group n. C.W. กลุ่ม
74 grow v. C.W. ปลูก
75 grow up v. C.W. เติบโต, เจริญ, งอกขึ้น
76 guard n. C.W. ยาม
77 guava n. C.W. ฝรั่ง
78 guess v. C.W. เดา
79 guest n. C.W. แขก
80 guide n. C.W. มัคคุเทศก์, การแนะนำ
81 guideline n. C.W. เครื่องแนะแนว, นโยบาย
82 guitar n. C.W. กีตาร์
83 gum n. C.W. เหงือก
84 guy n. C.W. คนนั้นคนนี้

8. หมวด H
1 habitat n. C.W. สิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่, ที่อยู่อาศัย
2 hair n. C.W. ผม
3 half adj. C.W. ครึ่งหนึ่ง
4 Halloween n. C.W. วันฮาโลวีน
5 halt v. C.W. หยุด
6 ham n. C.W. ขาหมูลมควัน
7 hamburger n. C.W. แฮมเบอเกอร์
8 hammer n. C.W. ค้อน
9 hand n. C.W. มือ
10 hand in v. C.W. ส่ง, เสนอ
11 handbag n. C.W. กระเป๋าถือ
12 handkerchief n. C.W. ผ้าเช็ดหน้า
13 handsome adj. C.W. หล่อ
14 hang v. C.W. แขวน
15 hangman n. C.W. เพชฌฆาต
16 happen v. C.W. เกิดขึ้น, บังเอิญ
17 happily adv. C.W. อย่างมีความสุข
18 happy adj. C.W. สุขใจ
19 harbor n. C.W. ที่ลี้ภัย, ท่าเรือ
20 hard adj. C.W. ยาก
21 hare n. C.W. กระต่ายป่า
22 harmful adj. C.W. เป็นอันตราย
23 hat n. C.W. หมวก
24 hatch v. C.W. กกไข่, ฟักไข่, ผลิต
25 hate v. C.W. เกลียด
26 head n. C.W. หัว
27 headache n. C.W. อาการปวดหัว
28 health n. C.W. สุขภาพ
29 hear v. C.W. ได้ยิน
30 heart n. C.W. ใจ
31 heartbeat n. C.W. การเต้นของหัวใจ
32 heat n. C.W. ความร้อน
33 heavy adj. C.W. อย่างหนัก, อย่างแข็งแกร่ง
34 heel n. C.W. ส้นเท้า
35 height n. C.W. ความสูง
36 helicopter n. C.W. เฮลิคอปเตอร์, เครื่องบินปีกหมุน
37 hello interj. F.W. สวัสดี
38 helmet n. C.W. หมวกกันน็อก
39 help v. C.W. ช่วยเหลือ
40 hen n. C.W. แม่ไก่
41 here adv. C.W. ที่นี่
42 hero n. C.W. วีรบุรุษ
43 hi interj. F.W. สวัสดี
44 hibiscus n. C.W. พู่ระหง, พืชไม้ดอกขนาดใหญ่และมีสีฉูดฉาด
45 high adj. C.W. สูง
46 high heels n. C.W. รองเท้าส้นสูง
47 hill n. C.W. เนินเขา, ภูเขาลูกเล็ก
48 hind n. C.W. ข้างหลัง, ด้านหลัง
49 hippo n. C.W. ฮิปโป
50 history n. C.W. ประวัติศาสตร์
51 hit v. C.W. ตี
52 hmm interj. F.W. คำอุทานแสดงความลังเล
53 hobby n. C.W. งานอดิเรก
54 hold v. C.W. ถือ, จับ
55 holiday n. C.W. วันหยุด
56 home n. C.W. บ้าน
57 homework n. C.W. การบ้าน
58 honey n. C.W. น้ำผึ้ง
59 honor n. C.W. เกียรติยศ
60 hoop n. C.W. ห่วง
61 hop v. C.W. กระโดด
62 hop down v. C.W. กระโดดลง
63 hope n. C.W. ความหวัง
64 hopelessly adj. C.W. อย่างไร้ความหวัง
65 horoscope n. C.W. แผนภาพการผูกดวงโหราศาสตร์, ดวงชะตาราศี
66 horror n. C.W. ความหวาดกลัว
67 horse n. C.W. ม้า
68 hospital n. C.W. โรงพยาบาล
69 host n. C.W. เจ้าภาพ
70 hot adj. C.W. ร้อน
71 hot dog n. C.W. ไส้กรอก
72 hotel n. C.W. โรงแรม
73 hour n. C.W. ชั่วโมง
74 house n. C.W. บ้าน
75 housework n. C.W. งานบ้าน
76 how adv. C.W. อย่างไร
77 however conj. F.W. อย่างไรก็ตาม
78 huckleberry n. C.W. ผลไม้ที่มีสีฟ้าลูกกลมๆเล็กๆ
79 hum v. C.W. ทำเสียงฮัมในลำคอ
80 human n. C.W. มนุษย์
81 hundred n. C.W. หนึ่งร้อย
82 hungry adj. C.W. หิว
83 hunter n. C.W. นายพราน
84 hurry v. C.W. รีบร้อน, เร่งด่วน
85 hurry up! interj. F.W. เร็วหน่อย
86 hurt v. C.W. ทำให้เจ็บปวด
87 husband n. C.W. สามี
88 hyphen n. C.W. เครื่องหมายขีด ( - )

9. หมวด I
1 ice n. C.W. น้ำแข็ง
2 ice cream n. C.W. ไอศครีม
3 ice skate v. C.W. เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
4 idea n. C.W. ความคิด
5 identify v. C.W. จำแนกแยกแยะ
6 idol n. C.W. คนที่ได้รับความนิยม
7 if conj. F.W. ถ้า
8 ill adj. C.W. ป่วยไข้
9 illness n. C.W. การเจ็บป่วย
10 image v. C.W. รูปภาพ
11 imagination n. C.W. การจินตนาการ
12 imagine v. C.W. จินตนาการ,นึกคิด
13 imitate v. C.W. เลียนแบบ
14 immediately adv. C.W. ทันทีทันใด
15 important adj. C.W. สำคัญ
16 improve v. C.W. พัฒนา, ปรับปรุง
17 in front of prep. F.W. ตรงข้างหน้า
18 inch n. C.W. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/12 ฟุต
19 incorrect adj. C.W. ไม่ถูกต้อง
20 indent v. C.W. ทำให้เป็นรอยบาก, กด, ย่อหน้า
21 India n. C.W. ประเทศอินเดีย
22 information n. C.W. ข้อมูล
23 ingredient n. C.W. ส่วนผสม, ส่วนประกาศ
24 insect n. C.W. แมลง
25 insert v. C.W. ใส่, สอด, แทรก
26 inside adv. C.W. ภายใน
27 instruction n. C.W. การแนะนำ
28 instrument n. C.W. อุปกรณ์, เครื่องมือ
29 intelligence n. C.W. ความฉลาด, หน่วยสืบราชการ
30 interactive adj. C.W. ซึ่งทำปฏิกิริยากับ, มีปฏิกิริยาต่อ
31 interesting adj. C.W. น่าสนใจ
32 internet n. C.W. อินเทอร์เน็ต
33 interview n. C.W. การสัมภาษณ์
34 into prep. F.W. เข้าไป
35 introduce v. C.W. แนะนำ
36 invent v. C.W. สร้าง, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์
37 inverted commas n. C.W. เครื่องหมาย (“ ”)
38 invitation n. C.W. การเชื้อเชิญ
39 invite v. C.W. เชิญ
40 iron n. C.W. เหล็ก
41 irregular adj. C.W. ไม่ปกติ, ผิดปกติ
42 island n. C.W. เกาะ
43 item n. C.W. เรื่อง, อัน, ชิ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น